TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞINDAN İLAN
KAYYIMLIK BÜROSU TARAFINDAN TARIMSAL AMAÇLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
Dosya No: Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü m2 Kiralanacak Alan m2 Cinsi Kayyım Payı İlk Yıl Kira Bedeli (TL) KDV Oranı (%) Geçici Teminat /TL İhale Tarihi İhale Saati
3561-537 Gündoğdu 198 92 1.912,53 1.912,53 Bağ Tam 250,00 18 25,00 03.11.2016 09.30
3561-1701 Yavuz 500 39 6.890,56 6.890,56 Tarla Tam 760,00 18 76,00 03.11.2016 09:40
3561-1702 Yavuz 500 41 6.762,56 6.762,56 Tarla Tam 750,00 18 75,00 03.11.2016 09:50
3561-1703 Yavuz 500 45 2.023,08 2.023,08 Tarla Tam 230,00 18 23,00 03.11.2016 10:00
3561-1704 Yavuz 500 46 1.639,71 1.639,71 Tarla Tam 185,00 18 18,50 03.11.2016 10:10
3561-1745 Yavuz 460 34 9.445,70 9.445,70 Tarla Tam 1.050,00 18 105,00 03.11.2016 10:20
3561-3017 Yavuz 499 115 6.484,14 6.484,14 Tarla Tam 720,00 18 72,00 03.11.2016 10:30
3561-3018 Yavuz 499 116 4.532,44 4.532,44 Tarla Tam 500,00 18 50,00 03.11.2016 10:40
3561-3032 Yavuz 528 138 3.676,12 3.676,12 Tarla Tam 410,00 18 41,00 03.11.2016 10:50
3561-3102 Yavuz 522 19 1.594,98 1.594,98 Tarla Tam 180,00 18 18,00 03.11.2016 11:00
3561-3103 Yavuz 522 17 3.869,51 3.869,51 Tarla Tam 430,00 18 43,00 03.11.2016 11:10
3561-1718 Yavuz 505 25 3.758,55 3.758,55 Tarla Tam 520,00 18 52,00 03.11.2016 11:20
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR
Eski Plakası Modeli  Markası  Cinsı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
59 AF 583 1999 Otomobil  Renault Megane 2.00 RXT 11.000,00  2.200,00  03.11.2016 14:00
59 AZ 750 2001 Kamyonet  Citroen Jumper N1 5.000,00  1.000,00  03.11.2016 14:30
59 AE 112 1998 Ford -Transit   Özel Amaçlı Ambulans 4.500,00  900,00  03.11.2016 15:00
               - İlimizdeki bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tahsisli iken  ekonomik ömürlerini doldurmuş 3 adet taşınır mal (Araç) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca    
 Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. Yine yukarıda özellikleri belirtilen kayyım tarafından İdare olunan  12 adet taşınmaz mal 2 yıl süreyle tarımsal amaçlarda kullanılmak üzere 2886 sayılı    
 Devlet İhale kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.                
                - İsteklilerin ihale gün ve saatlerinden önce Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği (Tüzel Kişilerin ayrıca siciline kayıtlı olduğu Makamca 2016 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesi,  imza sirküleri,  noterden tasdikli yetki belgesi ) ile birlikte ihale saatine kadar Milli Emlak Müdürü odasında   toplanacak komisyona  müracaat etmeleri gerekmektedir.
                -  Postayla yapılan başvurularda komisyona ihale saatinden sonra ulaşan teklifler dikkate alınmaz.             
                - İhaleye ilişkin şartnameler Milli Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülüp ücretsiz temin edilebilir.          
 Satışlara ilişkin ihale bilgileri : http://www.milliemlak.gov.tr - http://www.tekirdagdefterdarligi.gov.tr ve www.tekirdag.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.    
                - İlan olunur.                      
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Valiliği

Telefon: (0282) 262 80 80 (3 hat) - Santral.
tekirdag@icisleri.gov.tr