Tekirdağ İli, Ergene  İlçesi, Kırkgöz Mevkii sınırları içerisinde, 496, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 510, 513, 514, 518, 519, 522, 523, 524, 527 no’lu parsellerde sanayi ve atık madde depolama alanı amaçlı, 530, 531 ve 538 no’lu parsellerde ise kantar ve tır parkı amaçlı imar planı yapılmak istenildiğinden bahisle, Tekirdağ ili 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı F19-d2 no’lu plan paftasında plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanın “Sanayi ve Depolama Bölgesi” olarak düzenlenmesine yönelik 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği  644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  uyarınca Bakanlığımızca 25/01/2018 tarihinde onaylanmıştır.
Söz konusu “Sanayi ve Depolama Bölgesi” amaçlı hazırlanan “Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında 07/02/2018 tarihinde askıya çıkartılmıştır.
 
 
 
  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Valiliği

Telefon: (0282) 262 80 80 (3 hat) - Santral.
tekirdag@icisleri.gov.tr